Professionele zorg

Naast het beginsel zo zelfstandig mogelijk wonen wordt er 24-uurszorg geboden door Stichting Amerpoort. De ingekochte zorg is veel omvattend en zeer gevarieerd. 24 uur per dag zijn er begeleiders aanwezig. De accenten liggen vooral in de ochtend en late middag/avond. ’s Ochtends worden de bewoners begeleid bij het op weg gaan naar hun dagbesteding of werk, waarbij voor een groot deel drie zorgverleners worden ingezet. In de middag en avond wordt er gewerkt met vier begeleiders zodat er bij thuiskomst tot het naar bed gaan van de bewoners altijd genoeg begeleiding aanwezig is. ’s Nachts is er een slaapdienst. Overdag is er altijd iemand van de begeleiding voor de bewoners die thuis zijn en om diverse taken uit te voeren. In de weekenden is het dienstenpatroon iets aangepast.

Het takenpakket van de begeleiders is veelzijdig: begeleiding van bewoners in de ruimste zin van het woord, persoonlijke verzorging, medicatiezorg, aanleren van vaardigheden, contact onderhouden met werkplek, het scheppen van een huiselijke sfeer, een luisterend oor bieden, contact met ouders/verzorgers, samen met de bewoners het voorbereiden van de gezamenlijke maaltijd, huishoudelijke taken etc.

Daarnaast heeft iedere bewoner een persoonlijke begeleider die overzicht houdt over het totale welzijn van die specifieke bewoner. Dit gebeurt op basis van de afspraken die gemaakt zijn in het Persoonlijk Plan.

Cliëntvertrouwenspersoon

Mocht er sprake zijn van onvrede of een klacht en je kom er niet uit met de zorgverlener? Dan kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover vind je hier.

Ouders

De rol van de ouders blijft belangrijk; het was hun initiatief en zij zijn als ouders van de bewoners direct betrokken bij de invulling van de zorg. De ouders zijn betrokken op afstand en plezierig aanwezig indien nodig. Met regelmaat assisteren zij bij uitjes, doen klusjes, houden de tuin bij en koken bij leuke gelegenheden voor de bewoners. Hier krijgen zij ondersteuning bij van vrijwilligers.

Ouders en vrijwilligers verzorgen regelmatig maaltijden op zondagen, houden (met vrijwilligers) de tuin bij, assisteren bij uitjes, doen klusjes. Ze zijn betrokken op afstand en plezierig aanwezig indien nodig.

Vrijwilligers

De jongeren in Paladijn willen graag activiteiten ondernemen die alle jongeren gezellig vinden. Uitstapjes maken, samen winkelen, fietsen, maar ook spelletjes doen en een keer naar een disco, bioscoop of bowling. Deze uitstapjes kunnen zij meestal niet alleen ondernemen, daar zijn vrijwilligers/maatjes voor nodig. Ben jij iemand die het leuk vindt om met deze doelgroep iets te doen? Vrijwilligers zijn onmisbaar in Paladijn en worden goed begeleid.

Zie voor meer informatie: Vrijwilliger worden?