Sinds de feestelijke ingebruikname op 9 juli 2007 is de samenstelling van de bewonersgroep slechts beperkt gewijzigd. Er wonen nu 26 jong volwassenen in Paladijn. Iedereen gaat dagelijks naar zijn/haar werk of dagbesteding, die varieert van industrieel werk, tot werken in de groenvoorziening, een opleiding volgend aan een kunstenaarsopleiding of werkzaam in de horeca.

Bewonersoverleg

In Paladijn is een actief bewonersoverleg met zowel de zorgaanbieder als het bestuur. Het bewonersoverleg inventariseert de wensen van alle bewoners en gaat daar onder leiding van een zorgmedewerker mee aan de slag. Dit varieert van de invulling van vrije tijd, het vieren van verjaardagen en feestdagen, tot de kwaliteit van de maaltijden. Het overleg is één maal per 2 maanden.

Wonen in Paladijn

Naast het beginsel zo zelfstandig mogelijk wonen wordt er 24-uurszorg geboden door Stichting Amerpoort. Uitgangspunt is: Wat je kunt doe je zelf en wat je niet kunt leren, ga je leren. De onderlinge relatie van bewoners, hun ouders/belangenbehartigers en de begeleiders is hierbij van groot belang. Het leven van de bewoner is het uitgangspunt van de ondersteuning. Aandacht, respect, geduld en betrokkenheid spelen hierin een grote rol.

Als je toevallig vrij bent wordt er van je verwacht dat je zo zelfstandig mogelijk de dag doorbrengt. Je kunt ook lekker een dag luieren, gamen, lezen, tv of een DVD-tje kijken.

Bij thuiskomst, tussen 15:30 en 16:30 uur, staat er koffie en thee klaar en kun je even je verhaal kwijt. Om 18:00 uur wordt verdeeld over de twee huiskamers gezamenlijk gegeten. Vanaf 20:00 uur wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken.

Op dinsdag en donderdag worden er in de gemeenschappelijke ruimte spelletjes gedaan en wordt er geknutseld. De bewoners hebben een actief sociaal leven. Ze doen veel aan sport, volgen dansles, spelen toneel, bezoeken de computerclub. Samen met de begeleiders doen ze hun boodschappen bij de plaatselijke supermarkt.

De eerste bewoners met Jan de Vletter op het Jan de Vletterplein (2007)